• Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

 • Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

 • Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

Træning

TRÆNINGSTIDER

Søndage med sommertid.

Fællestræning på racer kl. 9.00, med start fra klubhuset.

Søndage med vintertid.

Fællestræning på MTB kl. 9.30, med start fra klubhuset.

Tirsdage og Fredage hele året.

Fællestræning kl. 09.30 med start fra klubhuset.

GRUPPER

Om søndagen køres oftest i 4 grupper.

På racer køres således:
1. Cykler 90 - 110 km   30 km/t.
2. Cykler 70 - 90 km     27km/t.
3. Cykler 60 km             24 km/t.
4. Cykler 50 km             21 km/t.

Medbring altid

 • Drikkedunk(e) med vand eller energidrik.
 • En til to ekstra slanger.
 • Cykelpumpe

GOD TRÆNINGSSTIL.

 • Brug altid cykelhjelm.
 • Overhold færdselsreglerne.
 • Vis overskud.
 • Vis anerkendelse.
 • Brug cykelstierne.
 • Husk dit affald.
 • Fyld så lidt som muligt.
 • Giv tegn, og vær forudsigelig.
 • Brug ringeklokken.
 • Vær opmærksom

MTB spor i Odsherred

MTB spor i Jyderup Skov.
Naturstyrelsen Vestsjælland har i samarbejde med Nykøbing Sjælland Cykelmotion etableret
en 1,8 km lang MTB-rute i det nordøstlige hjørne af Jyderup Skov. Ruten forløber i lige linjer med mindre stigninger og er anlagt som et begynderspor, der er for alle aldersklasser.
Sporet er velegnet til at træne behændighed og koordination. Underlaget er rimeligt fast,
så her kan køres året rundt.

MTB-ruten starter og slutter ved P-pladsen ved Ravnsbjergvej, så det er nemt at ankomme med bil.
Det er også muligt at benytte Odsherredsbanen mellem Holbæk og Nykøbing Sj. og stå af på
stationen i Vig, hvorfra der er 2 km til Jyderup Skov.
Ruten er markeret med Naturstyrelsens røde pæle.

Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de andre gæster, naturen og på dig selv.

 
Se folder - På mountainbike i Jyderup skov.
- en del af projektet "Nem adgang til Natur- og Kystoplevelser." -

 

MTB spor i Kårup Skov.
I Kårup Skov finder du spor både for dig der blot vil en tur i skoven og køre på et snørklet spor uden at der behøver at være heftige stigninger, for dig der gerne vil have udfordringer, og endeligt et til dig der gerne vil have det meget svært.
Ruterne er markeret med farvekoder, blå, rød og sort. Farverne vises på skilte hvor sporene deler sig, og hvor sporene krydser større veje og stier.
Alle tre ruter en ensrettede - med uret - af sikkerhedshensyn.

MTB spor i Kårup Skov 

Cykling i skovene

6.3.3 Cykling (offentlig skov)
Det er tilladt at cykle på veje og stier. NBL § 23 stk. 1 samt bkg § 9.
Adgangen til færdsel på cykel ad stier forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler. Mountainbikes er også kun tilladt på veje og stier, selvom de er konstrueret til cykling udenfor veje og stier.
Den offentlige ejer kan fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud fastsat af ejere af offentlige stiftelser og offentlige ejere i øvrigt. For statsejede arealer er det dog miljøministeren, som kan tilsidesætte forbuddet. NBL § 23, stk. 8. Hvis den offentlige ejer er kommunen selv, kan Natur- og Miljøklagenævnet tilsidesætte de indskrænkninger som kommunalbestyrelsen har fastsat. Hvis særlige forhold taler herfor kan bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 anvendes til at indskrænke cykling.

6.4.3 Cykling (udyrkede arealer)
Cykling er kun tilladt på veje og stier, som gennemskærer de udyrkede arealer uanset ejerforhold. NBL § 24, stk. 1. Der er tilladt at trække med cyklen henover et areal. Bkg § 18.

6.5.3 Cykling (veje og stier i det åbne land)
Det er tilladt at cykle på veje og stier i det åbne land.
Adgangen til færdsel på cykel ad stier forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling med almindelige cykler (en MTB-cykel er i denne sammenhæng ikke en almindelig cykel, da den kan bruges på stier, hvor andre cykler ikke kan køre). Ejeren kan fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud. NBL § 26, stk. 2 og stk. 3.
Naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 1 fastsætter, at ejeren ved skiltning kun kan forbyde færdsel på cykel:
•    Hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen
•    Hvis den i særlige grad generer privatlivets fred
•    Hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.
Ejerens ubegrænsede adgang til helt eller delvis at forbyde færdsel på private veje og stier i det åbne land i mark- og vejfredsloven, begrænses altså gennem naturbeskyttelsesloven til de ovenfor nævnte situationer.


 

Mødested  -  NSC's klubhus, Egebjergvej 46, 4500 Nykøbing Sj.

Copyright © 2017 -2024 | Nykøbing Sj. Cykelmotion

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Nykøbing Sjælland Cykelmotion opbevarer kun oplysninger, som medlemmerne selv har oplyst overfor klubben. Det er medlemmernes eget ansvar at meddele klubben, hvis der sker ændringer i de personlige oplysninger.

På klubbens hjemmeside kan alle medlemmer via et login se de øvrige medlemmers navne, adresser, telefonnumre, mailadresser samt nærmeste pårørende.

Oplysning om fødselsdato er kodebeskyttet og kun tilgængelig for klubbens administrator.

Klubben benytter medlemmernes mailadresser til orientering om klubanliggender.
Hvis det er nødvendigt benyttes også telefonnumre.

Medlemsdata benyttes i forbindelse med ansøgning om tilskud til klubben.

Fødselsdatoer benyttes undertiden i forbindelse med lykønskninger.